O 1 de xuño de 2023 entran en vigor tres novas situacións especiais de incapacidade temporal por continxencias comúns para mulleres traballadoras en base á Lei Orgánica 1/2023, de 28 de febreiro (modificación dos arts. 144.4, 169, 172 e 173 da LGSS).

  • Menstruación incapacitante secundaria
  • Interrupción do embarazo
  • A partir da semana 39 de xestación ata o parto

Consulta a nosa infografía: IT_Situacions-especiais

Ou contacta co noso Gabinete Técnico de Igualdade para calquera dúbida ou aclaración.