Guía práctica sobre Igualdade

Comunicación e linguaxe inclusiva

Comunicación e linguaxe inclusiva

Nos últimos anos, a posición das mulleres nos distintos ámbitos sociais experimentou unha importante transformación que propiciou a reconsideración dos hábitos lingüísticos para responder a esta nova realidade. Se pretendemos que a utilización da nosa lingua adecúese aos cambios que demanda a
sociedade actual, é necesario que un dos aspectos para ter en conta sexa o uso non discriminatorio da linguaxe por razón de sexo, de forma que as mulleres e os homes atópense representados de maneira igualitaria.