Guía de boas prácticas

Prevención de trastornos musculoesqueléticos no sector da distribución de alimentación

Prevención de trastornos musculoesqueléticos no sector da distribución de alimentación

O sector da distribución alimentaria engloba a todas aquelas empresas dedicadas á comercialización directa ao cliente final de calquera tipo de alimento para o consumo humano. As empresas que conforman o sector teñen un tamaño moi variable: dende empresas moi pequenas de tres a catro traballadores, ata grandes compañias de máis de setenta mil traballadores.