Quantcast
Confederación de Empresarios de La Coruña
28
DIC
2022

convenio colectivo da empresa HIJOS DE RIVERA, SAU

B.O.P. (Nº 245 del 28/12/2022), Convenio colectivo. Servizo de Apoio ao Emprego, Emprendemento e Economía Social

Resolución pola que se inscribe e se ordea a publicación do convenio colectivo da empresa HIJOS DE RIVERA, SAU para o centro de traballo da Grela, A Coruña (código 15100352012014)
Sello de empresa por la igualdad de oportunidades
Sello de empresa por la igualdad de oportunidades
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
Certificaciones ISO 9001 por