Quantcast
Confederación de Empresarios de La Coruña

A Deputación provincial da Coruña colabora coa CEC asinando un convenio no marco  DO PLAN DE EMPREGO LOCAL, polo que se instrumenta unha subvención para o cofinanciamento  do proxecto “PLAN PARA Ou DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL E CONTRIBUCIÓN *Á MELLORA DÁS PERSPECTIVAS DE EMPREGO NON SECTOR TURÍSTICO PROVINCIAL”, ANUALIDADE 2020.

Os principais obxectivos consisten en:

  • Visibilizar o labor da CEC entre o empresariado do sector turístico de concellos da provincia con perspectivas de desenvolvemento turístico.
  • Incrementar a presencia e utilidade da CEC como prestadora de servizos ao empresariado, en especial do sector turístico.
  • Fortalecer o papel da CEC como representante do tecido empresarial e en especial do sector turístico.
  • Apoiar a creación de empresas e de empregos relacionados co turismo en concellos con potencialidades e recursos para o desenvolvemento dun sector turístico local sólido.
  • Apoiar o desenvolvemento empresarial do sector turístico en termos de calidade, profesionalidade e innovación.

 

Sello de empresa por la igualdad de oportunidades
Sello de empresa por la igualdad de oportunidades
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
Certificaciones ISO 9001 por