Confederación de Empresarios de La Coruña

O día 10 de abril, resultará de aplicación para os establecementos comerciais, cuxa actividade comercial non se atope suspendida polo réxime derivado da declaración do estado de alarma, o artigo 8 da Lei 13/2006, de 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia, polo que terán liberdade para abrir, en particular:

- os establecementos adicados esencialmente a venda de productos de pastelería, repostería, churrería, pan, pratos combinados, prensa, as chamadas tendas de conveniencia,

 

- os establecementos adicados a venda de combustible e carburantes, e

- os establecementos que dispoñan dunha superficie útil  para a exposición e venda ao público de ata 300 metros cuadrados que teñán a consideración de peme.

 

Sello de empresa por la igualdad de oportunidades
Sello de empresa por la igualdad de oportunidades
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
Certificaciones ISO 9001 por